Data aktualizacji: 2020-06-25

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Endeavour Hills
- w języku lokalnym *The Edmund Strzelecki Melbourne Polish School
Miejscowość *Melbourne
Kraj *

Australia

Ulica, nr domu*St Paul Apostle South Primary School, 9 William Hovell Drive, Endeavour Hills VIC

 

 

Kod pocztowy*

3802

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Sydney
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +61451457777Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): melbournepolishschool@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Jolanta Styczen

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Styczen Jolanta Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

The Edmund Strzelecki Melbourne Polish School Incorporated

34 Daniel Solander Drive

3802 Endeavour Hills

Victoria

Australia


Rok powstania szkoły.*
2017
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła Sobotnia im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Endeavour Hills prowadzona jest przez stowarzyszenie składające się zarówno z dyrekcji, nauczycieli, jak i przedstawicieli rodziców oraz opiekunów uczniów. Umożliwia to budowanie transparentnych i demokratycznych fundamentów pracy na rzecz naszych podopiecznych. Daje również szerokie perspektywy profesjonalnego i skutecznego działania oraz wspiera partnerskie i przyjacielskie relacje wewnętrzne.
Nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu języka polskiego, literatury i kultury polskiej oraz religii, geografii i historii Polski. Uczą się również o polskich tradycjach i zwyczajach narodowych w oparciu o sprawdzone programy adresowane do dzieci polonijnych oraz najnowsze metody i techniki nauczania (przy wsparciu m.in. interaktywnych tablic, wydawnictw multimedialnych czy podręczników on-line).
Wartościowym elementem naszej unikalnej oferty są wycieczki i obozy szkolne, programy wakacyjne, radiowe i stypendialne oraz zajęcia sportowe, muzyczne, plastyczne i taneczne, a także konkursy tematyczne (realizowane we współpracy ze znanymi instytucjami i organizacjami zewnętrznymi), Kids Club i kółka zainteresowań oraz imprezy okolicznościowe (m.in. Dzień Dziecka, pasowanie na ucznia, śniadanie wielkanocne czy Mikołajki).
Uczęszczający do nas uczniowie pogrupowani są w zależności od wieku i klasy, do jakiej są zapisani w szkole australijskiej, indywidualnych potrzeb oraz reprezentowanego poziomu kompetencji językowych.
Wszyscy nasi nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz niezbędne doświadczenie w pracy z dziećmi. Pełna pasji i zaangażowania kadra szkoły systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w konferencjach metodycznych, a także specjalistycznych szkoleniach i warsztatach doskonalących.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1985
              - 2019/2085
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Kalendarz pracy 2019

Term 1: 02.02.2019 - 06.04.2019

Term 2: 27.04.2019 - 29.06.2019

Term 3: 20.07.2019 - 21.09.2019

Term 4: 12.10.2019 - 14.12.2019

Kalendarz Pracy 2020

Term 1: 08.02.2020-28.03.2020

Term 2: 18.04.2020-27.06.2020

Term 3:18.07.2020-19.09.2020

Term 4: 10.10.2020-05.12.2020

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie roku szkolnego szkoła wydaje świadectwa szkolne, ponadto dwa razy w roku (na półrocze oraz na zakończenie roku szkolnego)  wydawane są raporty przedstawiające postępy ucznia w nauce języka polskiego jako obcego. 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Profil kadrowy szkoły składa się z 10 stanowisk, z których 9 to pozycje nauczycielskie, 1 osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo dzieci w szkole tzw. Child Safe Officer, 1 stanowisko dyrektorskie tzn. Dyrektor/Prezes Zarządu Szkoły

The Edmund Strzelecki Melbourne Polish School zatrudnia tylko odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, których pasją jest nauka języka polskiego.
Przy rekrutacji  kadry nauczycielskiej stosuje się szczegółowe i rygorystyczne procesy sprawdzające zaangażowanie w pracę z dziećmi w poprzednich latach, zgodne z wymaganiami obowiązującymi w lokalnym systemie oświatowym.  Każdy nauczyciel/wolontariusz podejmujący pracę w szkole zobowiązany jest do wyrobienia tzw. Working with Children Check oraz zapoznania się i przestrzegania zasad kodeksu postępowania na terenie szkoły, którego celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dzieci w niej przebywających. 
 Podczas rekrutacji i selekcji pracowników i wolontariuszy zaangażowanych w pracę związaną z dziećmi dokładamy wszelkich starań, aby:
• potwierdzić status pracy wnioskodawcy ( Working with Children Check, kontrola policji krajowej oraz / lub rejestracja zawodowa (zależnie od przypadku)
• uzyskać dowód tożsamości osobistej oraz wszelkich kwalifikacji zawodowych 
• zweryfikować historię pracy wnioskodawcy z udziałem dzieci
• uzyskać referencje dotyczące przydatności wnioskodawcy do pracy z dziećmi.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---