Data aktualizacji: 2022-03-01

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Katolicka im. ks. Ignacego Posadzego w Burbank
- w języku lokalnym *Polish Catholic School Fr. Ignacy Posadzego
Miejscowość *Burbank IL
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*8000 Linder Ave

 

 

Kod pocztowy*

60459

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 001 708 423 0321Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): biuro@szkolaksignacego.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

s. Beata Kołtun

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

s. Beata Kołtun Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Parafia św. Alberta Wielkiego

8000 Linder Ave

Burbank IL 60459


Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *
Do szkoły uczęszczają dzieci z rodzin polonijnych zamieszkujacych południowe przedmieścia Chicago. Szkoła obejmuje klasy od przedszkola (3-4 latki) poprzez szkołę podstawową oraz 3 letnie Liceum zakończone egzaminem maturalnym.  
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Burbank to miasto, w którym zamieszkuje bardzo wielu Polaków zwłaszcza Górali.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19525
              - 2019/20575
              - 2020/21505
              - 2021/22510

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczęcie - 2 piątek września

Zakończenie - 3 sobota maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dwujęzyczne świadectwo

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--