Data aktualizacji: 2023-11-16

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Gimnazjum Inżynieryjne im. Joachima Lelewela w Wilnie
- w języku lokalnym *Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija
Miejscowość *Wilno
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*ul. Minties 3

 

 

Kod pocztowy*

LT-08233

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +37052342087Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): rastine@lelevelio.vilnius.lm.lt

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Beata Pietkiewicz-Winiarska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Teresa Markowska-Kierulis Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Samorząd miasta Wilna

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius


Rok powstania szkoły.*
1941
Krótki opis szkoły *
Początki historii Gimnazjum im. Joachima Lelewela sięgają roku 1915. Jesteśmy gimnazjum z polskim językiem wykładowym. Kontynuując najlepsze tradycje przedwojennej polskiej szkoły i dążąc do kształtowania nowego pokolenia polskiej inteligencji na Litwie (która notabene została mocno zminimalizowana poprzez wywózki, rusyfikację i nową falę emigracyjną) jak też uwzględniając potrzeby współczesnego świata, Gimnazjum im. Joachima Lelewela obrało nauczanie o profilu inżynieryjnym, które prowadzi od dwóch lat. Program nauczania kładzie szczególny nacisk na nauki ścisłe - inżynierię, matematykę, fizykę, chemię, ochronę środowiska i badania biologiczne. Uczniowie gimnazjum przygotowują się do studiowania na uczelniach technicznych. Trzeba jednak pamiętać, że nadawanie szkole profilu to proces, który rozciąga się w czasie. Przez ten czas zaobserwowano, że spora część absolwentów wybiera na studiach kierunki techniczne. Uczniowie zapoznają się z różnymi kierunkami z dziedziny inżynierii: mechaniką, biotechnologią, bioinżynierią, projektowaniem, inżynierią informatyki etc. W gimnazjum dużą popularnością wśród uczniów cieszą się kółka mechatroniki i robotyki. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Wilno, gdzie się mieści Gimnazjum Inżynieryjne im. Joachima Lelewela, od wieków było miastem wielokulturowym. 

Polacy są najliczniejszą mniejszością narodową na Litwie. Mieszkaja głównie w Wilnie, w rejonach wileńskim, solecznickim, święciańskim i trockim. 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19563
              - 2019/20548
              - 2020/21567
              - 2021/22580
              - 2022/23629
              - 2023/24*561

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

początek zajęć 1 września

koniec

1-4 klasy - 9 czerwca

5-11 - 23 czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Swiadedctwa ukończenia nauczania początkowego (4 klasy)

Swiadedctwa ukończenia nauczania podstawowego (II gimnazjalnej klasy)

Świadectwa dojrzałości (gimnazjalnej IV klasy)Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor gimnazjumn

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---