Data aktualizacji: 2021-01-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Związku Polaków Winniczyzny
- w języku lokalnym *Суботньо-недільна школа при Спілці Полякві Вінниччини
Miejscowość *Winnica
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Gorodeckiego, 21

 

 

Kod pocztowy*

21050

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Winnicki Okręg Кonsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38 067 7378053Faks (z numerem kierunkowym kraju) 380432661375

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): aratinska@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

ratynska_alicja

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Alicja Ratyńska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Alicja Ratyńska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Związek Polaków Winniczyzny

ul. Gorodeckiego 21, 21050 Winnica, Ukraina


Rok powstania szkoły.*
1995
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna, która działa przy Związku Polaków Winniczyzny, ma na celu zaspokojenie potrzeb członków organizacji w nauce języka polskiego, kultury oraz  historii i geografii Polski.   W szkołe  są zorganizowane zajęcia w grupach różnowiekowych. Szkoła mieści się  w siedzibie Związku Polaków Winniczyzny, która znajduje się w pomieszczeniu Szkoły-Liceum Nr7 m. Winnica


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Miasto Winnica jest miastem obwodowym w centrum Ukrainy. W nim od dawna mieszka liczna społeczność polska. Na początek roku 2021 zarejestrowano 14 organizacji polskich, 8 z których biorą aktywny udzial we wspólnych imprezach, konkursach itd. W obwodzie winnickim corocznie od 2008 roku odbywają się olimpiady z języka polskiego oraz od 2011 roku - konkursy recytatorskie, inicjatorem których wystąpił ZPW, a  organizatorem jest oświatowe Kuratorium lokalne wspólnie z organizacjami polskimi. Oprócz tego kilka organizacji polskich jest uczestnikami Projektu ABC Fundaji Wolność  i Demokracja.

 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19100
              - 2019/20100
              - 2020/2185
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Od wrzesnia do maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

ZaświadczenieCzy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Na zasadzie dokumentów, potwierdzających odpowiednie wykształcenie. Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---