Data aktualizacji: 2021-10-21

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Katolicka im. św. Jana Pawła II w Phoenix
- w języku lokalnym *JP II Polish Catholic School
Miejscowość *Phoenix
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*2828 West Country Gables Dr

 

 

Kod pocztowy*

85053

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Los Angeles, CA
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 602-212-1172Faks (z numerem kierunkowym kraju) 602-212-1173

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolaim.sw.janapawlaii@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ks. Paweł Bandurski SCHr

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Sr. Ewa Filipiuk MChR Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Our Lady Of Czestochowa Polish ChurchRok powstania szkoły.*
2000
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła uczestniczy w życiu lokalnej Polonii.  Celem szkoły jest nauczanie języka polskiego, historii i geografii Polski. Uczniowie przygotowują Akademie na 11 listopada i 3 maja.  Szkoła bierze udział w różnych konkursach o znajomości Polski i o sławnych Polakach. Cała szkoła bierze udział w dorocznym polonijnym Festiwalu, na który przychodzi 7-8 tysięcy ludzi. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Polonia jest bardzo rozproszona po całej Arizonie.  Polska Parafia jest centrum, gdzie Polacy wciąż się gromadzą na różne uroczystości kościelne i patriotyczne. Przy Parafii Polski Konsulat organizuje dyżury konsularne. Do Polskiej Szkoły dojeżdżają dzieci z bardzo daleka, np. z Flagstaff i okolic, to jest 110 kilometrów.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19207
              - 2019/20213
              - 2020/21162
              - 2021/22175

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczęcie roku szkolnego w drugi weekend września

Zakończenie roku w trzeci weekend maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Świadectwa ukończenia poszczególnych klas z Centrali Polskich Szkół Dokształcających

Świadectwa MaturalneCzy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor Szkoły na podstawie kwalifikacji i doświadczenia nauczania

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---