Data aktualizacji: 2020-12-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła w Leixlip
- w języku lokalnym *Leixlip Polish School
Miejscowość *Leixlip
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*San Carlo Senior School, Confey, Leixlip, Co. Kildare

 

 

Kod pocztowy*

W23 FK06

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Dublin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +353894728016Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkoladublin15@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Justyna Kolasińska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Justyna Kolasińska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie Polska Szkoła Dublin 15 - Polska Szkoła w Leixlip jest filią Polskiej Szkoły Dublin 15 im. Markiewiczów.

Rok powstania szkoły.*
2017
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła w Leixlip korzysta z sal lekcyjnych i wyposażenia lokalnej szkoły podstawowej San Carlo Senior School. Sala gimnastyczna jest udostępniana na uroczystości szkolne za dodatkową opłatą.

Zajęcia odbywają się w piątkowe popołudnia.

Uwaga: w okresie pandemii zajęcia są prowadzone wg wytycznych obowiązujących w irlandzkich szkołach.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1924
              - 2019/2025
              - 2020/2125
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

rozpoczęcie roku szkolnego - wrzesień

zakończenie roku szkolnego - czerwiec

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Świadectwa szkoły polonijnej na drukach Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii.

Legitymacje polonijne wystawiane przez Konsulat w Dublinie.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Szkoła jest pracodawcą.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--