Data aktualizacji: 2021-10-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Fundacja Świętego Antoniego, Centrum Rozwoju Integracyjnego "Świetlica"
- w języku lokalnym *Фундація Святого Антонія, Центр Інтеграційного Розвитку "Світлиця"
Miejscowość *Drohobycz
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Szewczenki, 15

 

 

Kod pocztowy*

82100

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Lwowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380679728883Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): stantonifoundation@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Olga Pawłowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Olga Pawłowska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkoła działa w ramach Centrum Rozwoju Integracyjnego "Świetlica" przy Fundacji Świętego Antoniego.
 

 


Rok powstania szkoły.*
2013
Krótki opis szkoły *
Jesteśmy szkołą przyjazną dla każdego ucznia – otwartą na jego potrzeby i możliwości. Pomagamy odnaleźć się w środowisku szkolnym – bez stresu i nauki po nocach. Do każdego podchodzimy z szacunkiem i ze zrozumieniem oraz w indywidualnym podejściu do jego sukcesów czy porażek.

Dokładamy wielu starań, by każdy uczeń czuł się u nas komfortowo, przychodził do szkoły z przyjemnością i ze świadomością nauki oraz pracy w zrytmizowanym systemie zadań i obowiązków.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1975
              - 2019/2075
              - 2020/2180
              - 2021/2280
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Wrzesień-Czerwiec

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenie o ukończenie kursu języka polskiego oraz legitymację

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---