Data aktualizacji: 2023-01-16

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Ludoteka Wojtek w San Benedetto del Tronto
- w języku lokalnym *Ludoteca Polacca Wojtek a San Benedetto del Tronto
Miejscowość *San Benedetto del Tronto
Kraj *

Włochy

Ulica, nr domu*via Toscana 147

 

 

Kod pocztowy*

63074

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Konsulat RP w Rzymie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +393206234262Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ludotekasanbenedetto@libero.it

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Justyna Skiba/ Anna Tylutka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Justyna Skiba Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Associazione Ludoteka Italo-polacca Wojtek

Ascoli Piceno 63100

via Tolentino 12

WlochyRok powstania szkoły.*
2017
Krótki opis szkoły *

Szkoła prowadzi zajęcia w każdą środę, od godziny 17tej do 19tej, w sali przy parafii Sant Antonio w San Benedetto del Tronto.

Dzieci podzielone sa na trzy grupy: grupa przedszkolna, grupa wczesnoszkolna i grupa szkolna. 

Celem zajęć w szkole jest przede wszystkim nauka języka polskiego i pogłębienie przynależności do polskiej społeczności. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1918
              - 2019/2018
              - 2020/2122
              - 2021/2224
              - 2022/2325

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia trwają od października do czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---