Data aktualizacji: 2021-01-13

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Społeczna im. Króla Stefana Batorego przy Związku Polaków na Białorusi
- w języku lokalnym *Польская общественная школа имени Короля Стефана Батория Союза поляков на Беларуси
Miejscowość *Grodno
Kraj *

Białoruś

Ulica, nr domu*Budzionnego 48 a

 

 

Kod pocztowy*

230023

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Grodzieński
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +375152 718180Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): karpowicz.dana@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Danuta Karpowicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Danuta Karpowicz Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Związek Polaków na Białorusi

230023 Grodno, ul.Budzionnego 48a, 


Rok powstania szkoły.*
1996
Krótki opis szkoły *

Szkoła popołudniowa oraz sobotnio-niedzielna. Uczęszcza młodzież kl.1-11 oraz dzieci  w wieku przedszkolnym.

Uczniowie pobierają naukę z zakresu języka polskiego, literatury i kultury polskiej, wiedzy o Palsce, historii powszechnej i polskiej.

Młodzież klas 9-11 dodatkowo (wg zapotrzebowań) pobiera naukę matematyki, geogragii, historii,  biologii i chemii.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/201005
              - 2020/211400
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczęcie - 15 września

Zakończenie - 26 maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenie o ukończeniu każdej klasy

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---