Data aktualizacji: 2021-06-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Akademia Polskości przy Żytomierskim Polskim Centrum Edukacji i Nauki
- w języku lokalnym *Академія Польскості
Miejscowość *Żytomierz
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Pokrowska 68

 

 

Kod pocztowy*

10-011

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Winnicki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380965657944



Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): plcenedin@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Skype: natali220719

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Wiktoria Szumlańska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Natalia Szumlańska



 Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Żytomierskie Polskie Centrum Edukacji I Nauki, ul. Kibalczycza 7, 10-024, Żytomierz, Ukraina

Rok powstania szkoły.*
2015
Krótki opis szkoły *

Szkoła działa prężnie. Mamy najlepsze wyniki, sami organizujemy wiele przedsięwzięciach oraz bierzemy udział w różnych konkursach itp.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Żytomierz jest najlcznej zamieszkały przez polonię, wg spisu ludności w obwodzie żytomierskim oraz Żytomierzu mieszka ponad 49 tys Polaków.

Co roku wzrasta liczba chętnych uczyć się język polskiego. 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19158
              - 2019/20132
              - 2020/2182
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1/09-30/05

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Certyfikat znajomości języka polskiego (wewnętrzny) 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---