Data aktualizacji: 2020-12-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła w Buncranie
- w języku lokalnym *Polish School in Buncrana
Miejscowość *Buncrana
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*Scoil Íosagáin, St Marys Rd, Ardaravan, Buncrana, Co. Donegal

 

 

Kod pocztowy*

F93 CA39

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Dublin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00353866015086Faks (z numerem kierunkowym kraju) 00353749125261

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): psbuncrana@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Wojtach

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Wojtach Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Stowarzyszenie "Mała Ojczyzna" ("Little Homeland")

Errigal College, 

Windyhall,

Letterkenny, 

Co. Donegal, 

F92 FC82,  

Ireland


Rok powstania szkoły.*
2017
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła w Buncranie jest filią Polskiej Szkoły w Letterkenny. Zajęcia odbywają się w lokalnej szkole podstawowej.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/2018
              - 2020/2120
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Tak jak w Polskiej Szkole w Letterkenny.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Tak jak w Polskiej Szkole w Letterkenny.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Tak jak w Polskiej Szkole w Letterkenny.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---