Data aktualizacji: 2022-02-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia Dzielnic Pόłnocnych Sydney
- w języku lokalnym *North Shore Polish Saturday School
Miejscowość *Sydney
Kraj *

Australia

Ulica, nr domu*154 Cox's Road North Ryde NSW

 

 

Kod pocztowy*

NSW 2113

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Polski Konsulat RP w Sydney
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 61 402387034Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): northshore@polisheducation.org.au

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Elżbieta Cesarski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Elżbieta Cesarski i Marzena Stankiewicz Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Szkoła Sobotnia Dzielnic Pόłnocnych Sydney w North Ryde jest zarejestrowana w Departamencie Edukacji w Programie Szkol Jezykow Etnicznych,  Nalezy do NSW Federation Community Lanuages Schools,  Polskiej Macierzy Szkolnej -  Polish Education Society NSW Inc.  oraz do Polish Education Commission of Australia .


Rok powstania szkoły.*
1988
Krótki opis szkoły *

Podstawowym zadaniem szkoly jest nauczanie jezyka polskiego w mowie, czytaniu i pisaniu. Przekazywanie naszym dzieciom polskich tradycji, bogatą historię po to  aby wiedziały skąd pochodzą ich rodzice, dziadkowie. A najważniejszym celem jest to aby nasze dzieci były dumne ze swego polskiego pochodzenia .  Staramy sie stworzyċ  w szkole atmosferę wzajemnego szacunku i respektu, gdzie uczniowie z przyjemnościa przychodzą i nawiazują nowe przyjaźnie.

Wszystko to naturalnie jest możliwe dzięki  pracy grona nauczycielskiego , uczniów i wspólpracy rodziców, którzy tworzą wielka Szkolną Rodzinę.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Szkola mieści się w North Ryde w jednej z dzielnic Pόlnocnych  Sydney.  W dużym mieście portowym w ktόrym poza rdzennymi Aborygenami mieszka wielokulturowa społecznośċ  ucząca się 58 jezykόw. W Australii zarejestrowano liczbę ludności mόwiącą ponad 300 jezykami wraz dialektami aborygeńskimi.  w Sydney mieszka pare pokolen Polakόw  I ludności pochodzenia polskiego.

Z racji olbrzymiej przestrzeni obecnie nie ma tak ewidentnych skupisk polonii w jednym miejscu.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1973
              - 2019/2090
              - 2020/2156
              - 2021/2262

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

W pierwszą sobotę lutego i kończy sieę w pierwszą lub drugą  sobotę  grudnia

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Uczniowie otrzymują świadectwa-raporty na koniec roku szkolnego.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły, grono pedagogiczne i Rada Rodziców.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---