Data aktualizacji: 2023-01-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Dreźnie
- w języku lokalnym *Schule für die polnische Sprache und Kultur
Miejscowość *Dresden
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Wittenberger Str. 88

 

 

Kod pocztowy*

01277

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Berlin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0049 351-485 273 54Faks (z numerem kierunkowym kraju) 0049 351-485 273 55

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkola@pmkdresden.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

ks. Marcin Ogórek

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Misja Katolicka w Dreźnie pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego

Wittenberger Str. 88

01277 Dresden

Deutschland


Rok powstania szkoły.*
1989
Krótki opis szkoły *

Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Dreznie prowadzi w każdą sobotę  lekcje języka polskiego, religii, historii i geografii. Zajęcia odbywają się od godz. 10:00 w St. Benno-Gymnasium przy Pillnitzer Str. 39 w Dreźnie.  Zadaniem placówki jest przekazywanie uczniom wartości chrześcijańskich, ojczystej kultury, historii, tradycji i języka polskiego. Dzieci poznają polskich pisarzy i poetów, są zachęcane do czytania lektur szkolnych, uczą się  polskich piosenek. W szkole pracuje 8 nauczycieli, którzy realizują z dziećmi programy nauczania w zależności od kategorii wiekowych. Działalność dydaktyczna placówki jest urozmaicana poprzez akademie, uroczystości związane ze świętami narodowymi, konkursy, imprezy integracyjne, wycieczki.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19116
              - 2019/20115
              - 2020/21102
              - 2021/2296
              - 2022/2396

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i kończą w czerwcu lub lipcu. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Świadectwa obowiązujące w szkołach działających przy Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. 
Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Stowarzyszenie St. Albertus. 

Jako wolontariat. Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---