Data aktualizacji: 2017-11-02

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Profilowana I-III stopnia nr 23 w Kijowie
- w języku lokalnym *Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 23 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва
Miejscowość *Kijów
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ulica Putyvl`ska, 35

 

 

Kod pocztowy*

02089

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kijów
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380 44 513 40 54Faks (z numerem kierunkowym kraju) +380 44 513 40 54

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): andygregory1892@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Aleksander Ignatow

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Andrzej Stepowyj Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Administracja Miasta Kijówa

Rok powstania szkoły.*
1956
Krótki opis szkoły *
Szkoła Profilowana I-III stopnia nr 23 w Kijowie kształci na poziomie ogólnokształcącym dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat.. W szkole funkcjonuje klasa teatralna.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---