Data aktualizacji: 2019-02-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Liceum Społeczne im. Elizy Orzeszkowej
- w języku lokalnym *Общественный лицей им. Элизы Ожешко
Miejscowość *Grodno
Kraj *

Białoruś

Ulica, nr domu*ul.Horodniczańska 40

 

 

Kod pocztowy*

230023

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Grodnie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 8 0152 770489Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): hmielesz@interia.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Helena Mielesz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

ZS " Polska Macierz Szkolna "

ul.Horodniczańska 40

230023 Grodno

Białoruś


Rok powstania szkoły.*
1995
Krótki opis szkoły *
Liceum Społeczne ciągle się rozwija. Mamy wzrost uczniów. W tym roku szkolnym mamy ponad 2300 uczniów.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
300.000 Polaków

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/191999
              - 2019/202200
              - 2020/212300
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---