Data aktualizacji: 2021-12-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia w Białej Cerkwi
- w języku lokalnym *Polska Szkoła Sobotnia w Białej Cerkwi
Miejscowość *Biała Cerkiew
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Plac Targowy 16

 

 

Kod pocztowy*

09117

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kijów
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38 0456364653Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): chelena5@o2.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Helena Chomenko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Helena Chomenko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego

Plac Targowy 16  09117 Biała Cerkiew Ukraina


Rok powstania szkoły.*
1997
Krótki opis szkoły *

Szkoła działa w wynajmowanym pomieszczeniu w Białej Cerkwi. Zajęcia odbywają się sześć razy w tygodniu- od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w sobotę od 9.00 do 13.30.

Warunki lokalowe nie odpowiadają wymaganym standardom sanitarno - technicznym.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Zygmunta Krasińskiego w Białej Cerkwi na Ukrainie prowadzi swoją nieprzerwaną działalność od 23 lat. Jesteśmy związani z językiem polskim oraz tradycją i kulturą polską poprzez podejmowane wielorakiej inicjatywy:

- Dla dorosłych, młodzieży i dzieci prowadzimy w utworzonej przy stowarzyszeniu Polskiej Szkole Sobotniej kursy języka polskiego w dziewięciu grupach o różnym stopniu zaawansowania.

- Od wielu już lat współpracujemy ze Szkołą Podstawową nr 1 w naszym mieście, w której nauczany jest język polski.

- Przeprowadzamy pogadanki, konferencje naukowe, wieczory rozrywkowe z wesołymi zabawami, skeczami, itp.

- Prowadzimy ludowy zespół wokalny „Biała Cerkiew”, który uczestniczy w różnorakich konkursach i festiwalach kultury polskiej, przeprowadzanych na Ukrainie i w Polsce.

- Organizujemy wieczory tematyczne o polskich pisarzach, poetach, o ciekawych miejscach, obiektach i miejscowościach w Polsce.

- Sygnalizujemy naszą obecność społeczności miejskiej poprzez organizowanie akcji promujących naukę języka polskiego, kulturę i tradycję polską.

- Publikujemy nasze przedsięwzięcia w prasie i na stronach internetowych.

- Za naszą wieloletnią i aktywną działalność, która jest znana nie tylko na Ukrainie, ale również w Polsce, otrzymaliśmy wiele nagród i wyróżnień. Od wielu już lat naszą bogatą działalność wspomagają polscy nauczyciele kierowani z Polski do pracy w Białej Cerkwi.
Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2180
              - 2021/2272
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się na początku września i trwają do końca maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje dyplomy ukończenia kursu zajęć w danym roku szkolnym oraz certyfikaty z informacją o uzyskanym poziomie nauczania.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
wolontariat

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---