Data aktualizacji: 2022-02-23

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Marii Montessori
- w języku lokalnym *Fun Little Education
Miejscowość *Livingston
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Beech House, Quarrywood Court,

 

 

Kod pocztowy*

EH54 6AX

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat RP Edinburgh
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00447729969989Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): funlittlepoland@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Paulina Raniszewska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Magda Olczyk Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Fun Little Education

Polska Szkola im. Marii Montessori

Beech House, Quarrywood Court,

EH54 6AX Livingston

Scotland


Rok powstania szkoły.*
2015
Krótki opis szkoły *

Nauke w naszej szkole realizujemy w oparciu o zalozenia pedagogiki Marii Montessori. 

W programie posiadamy 4 moduły edukacyjne obejmujące następujący tok nauczania:

 

I MODUŁ JĘZYK POLSKI  - Usprawnianie mowy i pisowni Dziecka w języku polskim ( podczas tych zajęć Dzieci uczą się w indywidualnym toku i tempie rozwoju i przyswajania informacji  : mówiąc, słuchając i pisząc. Wykorzystywane są następujące  pomoce dydaktyczne – obrazki, książeczki, gry planszowe, dialogi, piosenki, zabawy naśladowcze i inne). 

 

II MODUŁ NAUKI ŚCISŁE matematyka+fizyka+chemia (podczas tych zajęć będzie można zdobyć wiedzę o abstrakcjach matematyki, rozwinąć matematyczne myślenie, poeksperymentować podczas fizycznych doświadczeń, poszerzyć wiedzę o ciekawostki związane z chemią i fizyką, poodkrywać ciekawe rzeczy dopasowane poziomem do Dzieci uczęszczających na zajęcia). 

 

III MODUŁ OCHRONA ŚRODOWISKA Zajęcia plastyczno – techniczne (podczas tych zajęć Dzieci będą mogły wykonywać ciekawe i interesujące przedmioty, zabawki z materiałów recyklingowych - Zamiast kupic zrób to sam, będzie można również malować i tworzyć piękne prace kredkami lub farbami oraz pogłębiać wiedzę z zoologii i botaniki). 

 

IV MODUŁ KREATYWNY TY Twórcza postawa  samego siebie jest paletą, dzięki której codzienność nabiera kolorów. Kreatywność występuje w różnych dziedzinach naszego życia, ułatwia wyrażanie samego siebie i swoich emocji. Nasz Dom Kultury będzie wyposażony w Biblioteczkę, w której Dzieci będą mogły spędzać czas czytając, w ciemne popołudniowe wieczory będziemy oglądać wspólnie bajki z rzutnika albo będziemy tańczyć podczas zajęć ruchowych, będzie można posklejać modele podczas zajęć modelarstwa, odbędą się również zawody gier planszowych, warsztaty lego oraz zabawy muzyczno-ruchowe z elementami pedagogiki M. Montessori. Dzięki  dostępowi do Placu zabaw będziemy mogli spędzać wesoły i radosny czas sprzyjający podejmowaniu różnych twórczych inicjatyw. 

Przy placowce dziala rowniez swietlica dla dzieci, gdzie organizowane sa zajecia tematyczne takie jak wykonaj flage polski, nauka hymny, nauka o swietach narodowych polskich itd.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19101
              - 2019/20140
              - 2020/21180
              - 2021/22180
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Od wrzesnia do czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwa 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---