Data aktualizacji: 2022-10-04

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Parafialna Den Haag
- w języku lokalnym *Poolse School van RK Parochie H. Johannes Paulus II
Miejscowość *Den Haag
Kraj *

Holandia

Ulica, nr domu*Westeinde 12A

 

 

Kod pocztowy*

2512 HD

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Den Haag
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +31703263398Faks (z numerem kierunkowym kraju) www.parafia.nl

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): s.trypuc@onet.eu

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Parafia pw. Sw. Jana Pawła II, Westeinde 12A, 2512 HD Den Haag

Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *
Zajęcia odbywają się w soboty 20 razy w ciągu roku szkolnego, z uwzględnieniem wakacji szkolnych (w systemie szkolnictwa holenderskiego).
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19205
              - 2019/20197
              - 2020/21194
              - 2021/22200
              - 2022/23170

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i kończą w czerwcu

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje wewnętrzne świadectwa (uczniowie otrzymują je po ostatnich zajęciach, na zakończeniu roku szkolnego)

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---