Data aktualizacji: 2020-12-31

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła wieczorowa Centrum Kultury Polskiej "Więź"
- w języku lokalnym *Языковая школа Центра польской культуры «Вензь»
Miejscowość *Ałmaty
Kraj *

Kazachstan

Ulica, nr domu*ul.Abaja, 20/17, m. 47

 

 

Kod pocztowy*

050052

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Okręg konsularny ałmatyński
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +7 7051056504Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): slawiecka2011@yandex.ru

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Tatiana Sławecka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkoła wieczorowa Centrum Kultury Polskiej "Więź" w Ałmaty 

ul.Abaja, 20/17, m. 47

Ałmaty 050052

Kazachstan Rok powstania szkoły.*
1992
Krótki opis szkoły *
W szkole odbywają się zajęcia w poniedziałek, wtorek, środę od 18.30 do 20.00. Lekcje prowadzone są w Szkole - Gimnazjum nr 23 w Ałmaty. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Miasto Ałmaty jest największym miastem Kazachstanu, liczącym prawie 2 miliony mieszkańców. W mieście działa jedno stowarzyszenie, zrzeszające Polaków: Centrum Kultury Polskiej "Więź", powstałe 25 października 2014 roku ( po zjednoczeniu dwóch stowarzyszeń ). Prezesem jest Tatiana Sławecka. Lokalną społeczność polską szacuje się na około tysiąca rodaków.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1980
              - 2019/2085
              - 2020/2190
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia trwają od początku września do 25 maja. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła nie wydaje zaświadczeń 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
W szkole pracuje nauczyciel skierowany przez ORPEG.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---