Data aktualizacji: 2021-03-30

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Ośrodek nauczania języka polskiego w Berezie
- w języku lokalnym *Цэнтр вывучэння польскай мовы
Miejscowość *Bereza
Kraj *

Białoruś

Ulica, nr domu*Swierdłowa d.70

 

 

Kod pocztowy*

225203

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Brześciu
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +375 29 56 111 37Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ustilena@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

ustilena

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Alena Kozłowicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Alena Kozłowicz Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Alena Kozłowicz

ul.Entuzjastów d.8
225203 m.Bereza obw.Brzeski
Białoruś


Rok powstania szkoły.*
2015
Krótki opis szkoły *
Cele - nauka języka polskiego.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Bereza to miasto w obwodzie brzeskim, centrum rejonu bereskiego. Znana ze źródeł historycznych od 1477r. Znajduje się nad rzeką Jasiołda. W 17w. podkanclerzy litewski Kazimierz Leon Sapieha ufundował tu klasztor kartuzów. Dziś od tego klasztoru pozostały tylko ruiny i odtworzona brama wjazdowa. W dwudziestoleciu międzywojennym Bereza wchodziła w skład RP, więc teraz na terenie rejonu są potomkowie Polaków.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1953
              - 2019/2064
              - 2020/2177
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Od 1 sierpnia do 30 czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenie


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---