Data aktualizacji: 2022-10-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie Nr 1 w Clearwater
- w języku lokalnym *Polska Szkola im. Marii Sklodowskiej-Curie Nr 1
Miejscowość *Clearwater
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*1521 Saturn Avenue N

 

 

Kod pocztowy*

Floryda 33755

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Washington DC
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +1-727-798-2649Faks (z numerem kierunkowym kraju) +1-727-298-8634

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolac@aol.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Irena Kuczek-Bogusiewicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Irena Kuczek-Bogusiewicz Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 


Polska Szkola im. Marii Skłodowskiej-Curie Nr 1


1521 N Saturn Avenue North


Clearwater FL 33755


USARok powstania szkoły.*
1982
Krótki opis szkoły *


W Polskiej Szkole im. Marii Skłodowskiej-Curie  Nr 1w Clearwater zajęcia lekcyjne odbywają się w języku polskim w soboty od wrzeŚnia  do maja w godzinach od 9:00 do 14:00.  Program obejmuje multimedialną edukację wczesnoszkolną, podstawową naukę języka polskiego oraz historii Polski, geografii i religii.


Szkoła oferuje kurs przygotowawczy do Pierwszej Komunii Świętej oraz kurs języka polskiego jako obcego dla młodzieży i dorosłych na poziomach


A1  C2.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej


Miejscowość Clearwater ma wspaniałe, centralne  położenie, kilkanaście minut od tętniącego życiem Clearwater Beach w Tampa Bay na zachodnim wybrzeżu Florydy.

W 1995 roku społeczność polska z proboszczem Polskiej Misji Miłosierdzia Bożego zainteresowała się zakupem obiektów i zarejestrowała Organizacje Polskie Centrum im. Jana Pawła II.  Obecnie jest największą placówka polonijną i ważnym ośrodkiem kultury polskiej, miejscem gdzie organizowane są liczne akademie i zabawy.  W  budynkach Polskiego Centrum im. Jana Pawła II swoją siedzibę ma Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów, Klub Seniora, Klub Filmowy, biblioteka i również Polska Szkoła im. Marii Słlodowskiej-Curie #1.Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1952
              - 2019/2048
              - 2020/2139
              - 2021/2260
              - 2022/2373

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w drugą sobotę września, kończą w trzecią sobotę maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Na zakończenie roku szkolnego szkoła wydaje dyplomy, świadectwa w języku polskim i angielskim zamawiane w Kuratorium Polonijnym Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Nowym Jorku.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia Dyrektor na podstawie kwalifikacji, wyksztalcenia i stażu pracy.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---