Data aktualizacji: 2021-02-25

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkółka Polska w Brnie
- w języku lokalnym *POLONUS - Szkółka Polska w Brnie, pobočný spolek
Miejscowość *Brno
Kraj *

Czechy

Ulica, nr domu*Radnická 8

 

 

Kod pocztowy*

62300

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Morawy i Śląsk
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00420604486979Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkolkapolska@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Agata Barta

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
POLONUS - Szkółka Polska w Brnie, pobočný spolek, Radnická 8, 62300 Brno, Czechy

Rok powstania szkoły.*
2013
Krótki opis szkoły *

Działalność w roku szkolnym 2020/2021 zawieszona.

Plan od 09/2021: Dla dzieci organizujemy cotygodniowe zajęcia w języku polskim. Zajęcia są prowadzone tak, aby dziecko zabawną formą, pośrednictwem piosenek, pląsów, wierszyków, gier ruchowych i rysowania, chłonęło język polski i kulturę. Lekcje prowadzą cztery doświadczone mamy z wykształceniem lub doświadczeniem pedagogicznym. Zajęcia odbywają się w następujących czasach i grupach: 

Maluszki do 1,5 lat 

Brzdące od 1,5 - 4 lat 
 

Przedszkolaki 4 - 6 lat 


Uczniowie 7-14 lat 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/218
              - 2021/22-
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

http://szkolkapolska.cz/harmonogram/

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplom uczestnictwa.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---