Data aktualizacji: 2022-01-30

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka Polskiego im. Janusza Korczaka w Providence
- w języku lokalnym *Janusz Korczak Polish Language School
Miejscowość *Providence
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*866 Atwells Ave

 

 

Kod pocztowy*

RI 02909

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Nowy Jork
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +1 4019199835Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): korczakps@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Karolina Badura

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Karolina Badura Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła jest organizacją społeczną, prowadzoną przez Zarząd Szkoły, wybieralny co trzy lata. 

Rok powstania szkoły.*
1990
Krótki opis szkoły *

Szkoła służy społeczności polskiej zamieszkałej w stanie Rhode Island i południowym Massachusetts. Poza działalnością dydaktyczną szkoła organizuje wycieczki dla uczniów oraz konkursy. Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1945
              - 2019/2050
              - 2020/2125
              - 2021/2240
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w połowie września, kończą się na początku czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
dyrektor, wywiad z kandydatem oraz rozmowy z nauczycielami

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---