Data aktualizacji: 2017-10-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *PSD im. Kazimierza Pulaskiego
- w języku lokalnym *Kazimierz Pulaski Polish Supplementary School
Miejscowość *S.Hackensack
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*60 Saddle River St

 

 

Kod pocztowy*

New Jersey 07606

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Nowy Jork
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 2016159740Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): agolonek@yahoo.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Pogorzelska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Dyrekcja i KOmitet Rodzicielski

Komitet Rodzicielski wybierany jest na poczatku roku szkolnego


Rok powstania szkoły.*
1966
Krótki opis szkoły *

szkola prowadzi dzialalnosc w soboty od 10 do 1:30

Nauka w PSD im. Kazimierza Pułaskiego nie ogranicza się do zrealizowania programu, nauczyciele wprowadzają wiele nowych, ciekawych projektów i ćwiczeń - tak aby lekcje języka polskiego stały się atrakcyjne i oryginalne. Wszyscy nauczyciele w szkole posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne i wciąż podnoszą kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach, kursach i warsztatach metodycznych organizowanych przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce. Ma to zasadniczy wpływ na jakość procesu wychowawczego. Szczególną troską objęte są klasy nauczania wczesnoszkolnego. Elementarz realizowany jest przez dwa lata, w klasie I i II, tak aby uczniowie w pełni opanowali umiejętność czytania i pisania po polsku. Utrwalenie podstawowych wiadomości i umiejętności owocuje w kolejnych klasach, poziom w szkole jest wysoki. W klasie piątej do programu wprowadzana jest nauka historii i geografii i Polski.
Szkoła Podstawowa kończy się w klasie ósmej,
kolejnym etapem jest liceum, które kończy się maturą.
w szkole jest 250 uczniow

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej


Okoliczne miejscowosci Wallington i Garfield to miasta w ktorych jest liczna polonia :)


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

zaczynaja sie 2 sobote wrzesnia koncza ostatnia sobote maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
szkola wydaj swiadectwa szkolne zatwierdzone przez Centrale Polskich Szkol 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---