Data aktualizacji: 2022-02-13

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkółka Polska w Pamplonie
- w języku lokalnym *Escuela de Polaco en Pamplona
Miejscowość *Pamplona
Kraj *

Hiszpania

Ulica, nr domu*Avenida Pio XII nr 1, Torre 3, 5a Planta

 

 

Kod pocztowy*

31 002

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Honorowy w Pamplonie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +34 697 658 653Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): xdyduch@yahoo.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Xymena Dyduch

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Asociacion Navarra Amigos de Polonia-Avenida Pio XII, 1, Torre 3, 5ta Planta, 31 002 Pamplona

Rok powstania szkoły.*
2015
Krótki opis szkoły *
Szkoła prowadzi naukę języka polskiego na 5 poziomach- 3 i 5, 8 klasa szkoły podstawowej oraz zerówka, nauczanie przedszkolne i nauka j. polskiego jako obcego.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Lokalna społeczność składa się głównie z rodzin mieszanych polsko hiszpanńskich i z rodzin polskich. Uczniowie mają od 4 do 14 lat.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1921
              - 2019/2023
              - 2020/217
              - 2021/2221
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Wraz z hiszpańskim, lokalnym kalendarzem szkolnym.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Własne zaświadczenia.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
własna działalność

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---