Data aktualizacji: 2017-07-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Akademia Języka Polskiego ABC
- w języku lokalnym *polskim
Miejscowość *Shelton Connecticut
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*25 church str

 

 

Kod pocztowy*

06484

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Nowy York
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 1203 3317975Faks (z numerem kierunkowym kraju) nie ma

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): alicjatom@yahoo.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

wojciechgwardenczuk

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Alicja Tomasik

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Elżbieta Kowal Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Akademia Języka Polskiego ABC  .Polska Szkoła   Adres  : 30 Success Ave Apt 73 Bridgeport CT

Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *
Pracujemy w soboty w godz.10.00-13.30. Pracujemy w czterech grupach wiekowych. Oprócz zajęć z jez. polskiego ,historii, geografii prowadzimy logopedię i rytmikę.s
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Szkoła ma dobra lokalizacje ,przyjmuje dzieci z okolicznych miejscowości. Rodzice wykazują duża aktywność .Lokale

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesień - maj

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
świadectwa szkolne

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły .Kryterium- przygotowanie pedagogiczne ,staż pracy.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---