Data aktualizacji: 2021-03-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w Bostonie
- w języku lokalnym *Saint John Paul II Polish Language School
Miejscowość *Boston
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*655 Dorchester Ave.

 

 

Kod pocztowy*

MA 02127

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

New York
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 1-617-464-2485Faks (z numerem kierunkowym kraju) n/a

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ala1000@verizon.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

n/a

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Jan Kozak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Halina Sobieszek Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkola Jezyka Polskiego im. sw. Jana Pawla II

655 Dorchester Ave.

Boston, Ma 02127


Rok powstania szkoły.*
1966
Krótki opis szkoły *

 Uczniami szkoły są dzieci w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej ( klasy I-VIII) oraz młodzież licealna. Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 9:30 do 1:30. Uczniowie oprócz lekcji z zakresu języka polskiego, historii oraz geografii Polski objęci są także nauczaniem informatyki, czym zajmują się zatrudnieni w tym celu specjaliści.Szkoła ma na swoim koncie wiele sukcesów. Jest nim niewątpliwie liczba uczniów, która nieustannie rośnie. Dzieci nie tylko uczestniczą w zajęciach. Są obecne na różnego rodzaju konkursach międzyszkolnych, gdzie zajmują nagradzane miejsca. Od trzech lat redagują również swoją własną gazetkę pt: „Głos młodzieży”. Wraz z nauczycielami przygotowują różne występy prezentowane na terenie szkoły oraz poza nią. Do bardzo udanych z pewnością należy przedstawienie pokazane w Konsulacie Generalnym w Nowym Jorku. Innym przykładem są lekcje pokazowe przygotowywane na wszystkie zjazdy nauczycieli polonijnych. Osiągnięcia i sukcesy są sumą wzajemnej pracy dzieci, rodziców i nauczycieli, a ci są już sprawdzonymi pedagogami. Na przełomie ostatnich 10 lat, szesciu z nich zostało odznaczonych Medalem Edukacji Narodowej, a dziesieciu otrzymało Nagrodę Prezesa Centrali Szkół Dokształcąjących.

Szkoła Języka Polskiego pomimo różnych momentów w swojej historii, istnieje i „trzyma się mocno” w świadomości tutejszego polonijnego środowiska. Wciąż rozwija się i doskonali. I nie ustaje w realizacji swojego głównego celu: nauczania języka i pielęgnowania kultury oraz tradycji wśród kolejnych pokoleń polskich emigrantów.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Boston jest stolica stanu Massachusetts, spolecznosc polska generalnie rozproszona znajduje swoja baze przy parafii Matki Bozej Czestochowskiej umiejscowionej w tak zwanym "Trojkacie Polskim". 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19170
              - 2019/20185
              - 2020/21134
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczecie -w druga sobote wrzesnia

Zakonczenie - w druga sobote czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwa ukonczenia klasy i ukonczenia szkoly na drukach Centrali Szkol Doksztalcajacych w Nowym Jorku 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrekcja szkoly - wg. zasad okreslonych w statucie

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--