Data aktualizacji: 2022-04-29

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Świętego Jana Pawła II w Albion, Melbourne
- w języku lokalnym *Albion Polish School in the name of St. John Paul II
Miejscowość *Melbourne
Kraj *

Australia

Ulica, nr domu*19 Carrington Drive

 

 

Kod pocztowy*

3020

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Victoria, Melbourne
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +61 0450853211Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): albion.polish.school@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Grażyna Walendzik

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Zieleniewicz Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polish Association Hoppers Crossing IncRok powstania szkoły.*
1993
Krótki opis szkoły *

Jest szkołą katolicką, patronat sprawuje Ośrodek Dominikański w Melbourne.

Posiada własne zaplecze w postaci budynków i sal lekcyjnych, które znajdują się na terenie Polskiego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Albion.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W Albion znajduje się Dom Polski i klub piłkarski Polonia. Wraz ze Szkołą stanowią Centrum Polskiej Społeczności zachodnich dzielnic Melbourne

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1989
              - 2019/2076
              - 2020/2182
              - 2021/2250
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Początek- Pierwsza sobota lutego; koniec- pierwsza sobota grudnia

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo uznaniowe zaliczenia odpowiedniego poziomu oraz szczegółowy RAPORT 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrekcja Szkoły na podstawie konkursu ofert

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---