Data aktualizacji: 2020-02-12

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im. Marii Konopnickiej w Webster, MA
- w języku lokalnym *Maria Konopnicka Polish Saturday School
Miejscowość *Webster, MA
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*47 Whitcomb Street

 

 

Kod pocztowy*

01570

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Nowy Jork
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 001 774-452-2602Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): director@psswebster.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Bożena Jaroszewska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła działa przy parafii sw. Józefa, najstarszej polsko-amerykańskiej parafii w Nowej Anglii, założonej przez pierwszych polskich emigrantów w roku 1897. Od początku działalności aż do dzisiaj zajęcia prowadzone są w salach lekcyjnych Szkoły św. Józefa przy 47 Whitcomb Street, Webster, MA 01570.

Rok powstania szkoły.*
2000
Krótki opis szkoły *
Od początku działalności aż do dzisiaj zajęcia prowadzone są w salach lekcyjnych szkoły św. Józefa przy 47 Whitcomb Street, Webster.Utworzonych jest  6 klas od przedszkola do klasy VIII. Obecnie szkoła liczy 47 uczniów. Naszym  celem jest nauczanie młodej Polonii wszystkiego co dotyczy naszego dziedzictwa narodowego ( języka, tradycji, historii).
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Lokalna społeczność skupiona jest  przy parafii św. Józefa w Webster, MA.  Przy parafii działają dwa  chóry dziecięcy i  dla dorosłych oraz Fundacja  Jana Pawła II. Raz do roku organizowany jest 3-dniowy festiwal parafiany ze wspaniałym jedzeniem polskim , z  oprawą muzyczną i  występami dzieci.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1947
              - 2019/2047
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się  w pierwszą sobotę  września a kończą  w drugą sobotę czerwca. Zajęcia odbywają się w sobotę w godz. 9:00-13:00 /32 soboty w roku szkolnym , oraz dodatkowo jednodniowa wycieczka dla wszystkich uczniów na zakończenie roku szkolnego w nagrodę za ich ciężką prace podczas całego roku szkolnego/.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo ukończenia  roku szkolnego  wydane przez CPS D w Nowym Jorku.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Szkoła: Komitet Rodzicielski, Dyrekcja.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---