Data aktualizacji: 2017-07-12

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. św. Michała w Lyndhurst
- w języku lokalnym *St. Michael's Polish School in Lyndhurst
Miejscowość *Lyndhurst, NJ
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*624 Page Ave

 

 

Kod pocztowy*

07071

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Nowy Jork
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 201-926-9514Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolasw.michala@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Artur Lalik

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Artur Lalik Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkoła działa przy parafii  św. Michała Archanioła w Lyndhurst, New Jersey. 

Szkoła jest zrzeszona przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.


Rok powstania szkoły.*
1979
Krótki opis szkoły *
Polska Szkola Dokształcająca im. św. Michała w Lyndhurst, NJ od 37 lat działa przy parafii św. Michała, ucząc polskie dzieci wiedzy o kraju ich rodziców i dziadków.  Naszym uczniom zapewniamy wspaniałe warunki do nauki języka polskiego, historii i geografii. Wszystkich traktujemy indywidualnie, dostosowując sposób uczenia i pracy na miarę możliwości naszych podopiecznych. W szkole pracuje z młodzieżą wyśmienita  kadra nauczycielska, przygotowana merytorycznie, ogromnie wrażliwa i bardzo zaangażowana w pracę z dziećmi. Nasi absolwenci legitymują się świetną znajomością Ojczyzny,  jej historią, kulturą i tradycjami znanymi od pokoleń. Od 2012 roku szkoła ma status organizacji non- profit.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesień - maj

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo ukończenia danej klasy oraz świadectwo ukończenia szkoły. 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---