Data aktualizacji: 2024-02-05

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Dokształcająca im. Tadeusza Kościuszki w Salem
- w języku lokalnym *Polish Supplementary School of Polish Language named after Kosciuszko
Miejscowość *Salem
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*28 St. Peter Street

 

 

Kod pocztowy*

MA 01970

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Nowy Jork
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 + 617 710 1005Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): psepmy@yahoo.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Pawlik

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Elzbieta Pitman Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Kosciuszko Polish Language Foundation, Corp.

St.Peter Street, Salem, MA 01970

USA


Rok powstania szkoły.*
1990
Krótki opis szkoły *
Szkola chlubi sie wieloletnia tradycja, uczac jezyka polskiego. Oprocz nauki jezyka przekazujemy dzieciom, mlodziezy i doroslym bogactwo kulturowe, historie oraz geografie Polski. Obejmujemy programem przedmioty takie jak spiew i rysunek. Szkola organizuje imprezy okolicznosciowe i zabawy. W staly harmonogram szkoly wpisaly sie uroczystosci narodowe, koscielne oraz rozne konkursy i kola zainteresowan.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Miasto Salem jest polozone na polnocy stanu Massachusetts, ma bogata historie oraz tradycje hallowenowe, przez co jest oblegane przez turystow. Polonia skupiona jest w samym miescie jak i w okolicznych miasteczkach. W Salem istnieje polski kosciol, klub Weteranow Polskich oraz polski sklep.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1946
              - 2019/2040
              - 2020/2140
              - 2021/2237
              - 2022/2346
              - 2023/24*42

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczynaja sie w druga sobote wrzesnia, koncza w trzecia sobote czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Swiadectwa szkolne, dyplomy absolwentow oraz dyplomy ambasadora RP.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoly na podstawie dyplomow kwalifikujacych do zawodu nauczyciela.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---