Data aktualizacji: 2022-11-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia Im. Bł. F. Siedliskiej w Northampton
- w języku lokalnym *Polish Saturday School in Northampton
Miejscowość *Northampton
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*46 St. Leonards Road, Northampton, United Kingdom

 

 

Kod pocztowy*

NN4 8DP

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 07912562338Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polishschoo@pssnorthampton.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Karuś

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Karuś Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Szkoła Sobotnia  im. Bł.F. Siedliskiej w Northampton

46 St. Leonards Road,  

Northampton, United Kingdom

NN4 8DP

 


Rok powstania szkoły.*
1958
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła Sobotnia prowadzi zajęcia w soboty od godziny 9.15. do godziny 12.45. 

Najmłodsza klasa to 3-latki, natomiast najstarsza to młodzież przygotowująca się do egzaminu A Level. 

Celem szkoły jest kształcenie polskiego pokolenia na obczyźnie tak, aby bycie polakiem napawało ich dumą i pozwoliło rozwinąć skrzydła wszędzie tam, gdzie poniosą ich życiowe losy. Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Nasza szkoła mieści się w sercu Northamptonshire, dlatego uczniowie to nie tylko mieszkańcy miasta Northampton , ale też podbliskich miasteczek i wiosek. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19300
              - 2019/20350
              - 2020/21250
              - 2021/22250
              - 2022/23240

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

PSS zazwyczaj rozpoczyna swoje zajęcia w pierwszą sobotę września, a kończy w pierwszą sobotę lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
roczne świadectwa szkolne.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zarząd szkoły zatrudnia nauczycieli w procesie rekrutacji

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---