Data aktualizacji: 2020-03-03

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Dokształcająca im. Ignacego Paderewskiego
- w języku lokalnym *Paderewski Polish Supplementary School
Miejscowość *Glen Head
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*319 Cedar Swamp Rd

 

 

Kod pocztowy*

NY 11545

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

New York
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 01 516 3990565Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@polskaszkolaglenhead.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Agata Strzelichowski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Agata Strzelichowski Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkola jest prowadzona samodzielnie pod patronatem parafii sw. Jacka

Polska Szkoła Dokształcająca

Im. Ignacego Paderewskiego

C/o Saint Hyacinth RCC

319 Cedar Swamp Rd

Glen Head, NY 11545


Rok powstania szkoły.*
1935
Krótki opis szkoły *

Szkola prowadzi zajecia nauczania jezyka polskiego, historii i geografii w soboty od godz 10 do 1 po poludniu.

Nauka odbywa sie w grupie przedszkolnej oraz klasach 1-8. Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1945
              - 2019/2050
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły zatrudnia nauczycieli według potrzeb i kwalifikacji. 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---