Data aktualizacji: 2020-01-30

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola przy Parafii sw. Jadwigi w Trenton
- w języku lokalnym *Polish School at Saint Hedwig Parish in Trenton NJ
Miejscowość *Trenton, NJ
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*872 Brunswick Ave

 

 

Kod pocztowy*

08638

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Nowy Jork
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 011 215 570 0015Faks (z numerem kierunkowym kraju) brak

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkolapol@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Aleksandra Urban

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Doliwa Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

CPSD w Ameryce 

PO.BOX 930063

Rockaway Beach BLVD

NY, 11693


Rok powstania szkoły.*
1995
Krótki opis szkoły *
Szkola znajduje sie w budynku po siostrach zakonnych przy kosciele katolickim. Cele polaczono i przekwalifikowano na klasy. W ostatnich 4-5 latach znacznie zwiekszyla nam sie liczba uczniow. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Trenton to stolica stanu New Jersey, poska dzielnica skupia sie wokol polskiego 110 letniego kosciola katolickiego, dzialaja sklepy, agencje, jest galeria, jednak w ostatnich latach mozemy zobserwowac znaczny upadek dzielnicy

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19165
              - 2019/20160
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

we wrzesniu i konczą w maju

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
swiadectwi ukonczenia klasy, szkoly, dyplomy

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
dyrektor, z ogloszen

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---