Data aktualizacji: 2022-10-21

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia na Walthamstow, Londyn
- w języku lokalnym *PSS Walthamstow
Miejscowość *London
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Edward Road

 

 

Kod pocztowy*

E17 6PB

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

London
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00447414668585Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@swietarodzina.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Pawel Krok

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Pawel Krok Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polish School Walthamstow


Coppermill Primary School, Edward Road, Londyn, E17 6PB, Wielka Brytania


Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *

Uczniowie PSS Walthamstow mają możliwość nauki języka polskiego, polskiej historii, geografii, religii i kultury naszego rodzinnego kraju. Część z nich planuje powrót do Polski w najbliższych latach, a inni mają możliwość przystąpienia do egzaminów gimnazjalnych czy maturalnych z języka polskiego jako obcego tu, w Wielkiej Brytanii.

Polska Szkoła na Walthamstow ze wszelkich sił wspiera swoich uczniów i rodziców w przyswajaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych młodym ludziom uczącym się poza granicami Polski. Naszym celem jest zarówno krzewienie polskiej kultury, historii i geografii, jak i integracja europejska młodych Polaków, którzy mają szansę uczyć się za granicami kraju. Polska Szkoła wspiera wiele inicjatyw i współpracuje z organizacjami polonijnymi, jeśli Państwo życzycie sobie nawiązać z nami kontakt – serdecznie zapraszamy.

Nauczyciele w naszej szkole są specjalistami w swoich dziedzinach, wykształceni w Polsce, ale też mający kontakt ze szkolnictwem angielskim. Owocuje to dobrą znajomością realiów, w których przebywają nasi uczniowie na co dzień i pozwala na łączenie obu stylów nauczania.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19165
              - 2019/20165
              - 2020/21125
              - 2021/22125
              - 2022/23130

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---