Data aktualizacji: 2020-09-25

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Nauczanie Języka Polskiego w Thetford
- w języku lokalnym *INVOLVE Razem CIC
Miejscowość *Thetford
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Charles Burrell Centre Staniforth Road

 

 

Kod pocztowy*

IP243LH

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447517989799Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kontakt@nauczaniejezykapolskiego.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Edyta Gąsiorowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Nauczanie Języka Polskiego w Thetford INVOLVE Razem CIC

Charles Burrell Centre Staniforth Road  IP24 3LH Thetford


Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *

Szkoła wynajmuje pomieszczenie do użytku własnego przez okres 12 miesięcy, dlatego lekcje odbywają się w soboty rotacyjnie grupy po grupach od godz. 9:00 do godz. 17:00 jak również popołudniami w tygodniu. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19140
              - 2019/20110
              - 2020/2180

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---