Data aktualizacji: 2022-02-24

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polska im. ks. Jana Twardowskiego w Bellevue
- w języku lokalnym *Fr. Twardowski Polish School
Miejscowość *Bellevue, WA
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*PO Box 40028

 

 

Kod pocztowy*

98015

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Los Angeles, CA
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 014257361209Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): twardowskischool@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Cholewinska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Cholewinska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkoła Polska im.ks Twardowskiego

PO Box 40028

Bellevue, WA 98015


Rok powstania szkoły.*
2005
Krótki opis szkoły *

Nasza szkoła oferuje nauczanie w  klasach 0-8 szkoły podstawowej. Ciekawy program nauczania obejmujący naukę języka polskiego, historii, geografii i kultury polskiej został w całości opracowany przez doświadczonych nauczycieli, rozumiejących specyfikę nauczania za granicą. Dzięki temu zapewniamy spójność i ciągłość programową, różnorodność materiałów dydaktycznych, a przede wszystkim atmosferę zachęcającą do nauki i aktywnego udziału w lekcjach.

 

Program Szkoły Polskiej im. ks. Jana Twardowskiego pozwala naszym uczniom przygotować się do egzaminu z języka polskiego, który zaliczy im naukę języka obcego na poziomie szkoły średniej. Tak więc nauka w naszej szkole jest pośrednio odnotowana na świadectwach ukończenia nauki w liceum, a także honorowana jako nauka języka obcego. 

 

Nasza szkoła aktywnie uczestniczy w życiu środowiska polonijnego rejonu Seattle. Uczniowie wraz ze swoimi rodzicami i nauczycielami co roku organizują spotkania polskich dzieci z Mikołajem oraz Jasełka. Nasza szkoła co roku współorganizuje konkurs Math Kangaroo USA. To również uczniowie naszej szkoły zaprosili polskie dzieci z rejonu Seattle na lody i przedstawienie z okazji Dnia Dziecka czy spotkania z autorami książek dla dzieci. Dzięki tym właśnie imprezom, nasza szkoła kojarzy się nie tylko z nauką, ale i z zabawą.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Do szkoły uczęszczają dzieci mieszkające w zachodniej części stanu Washington, w okolicach Seattle. Niektóre dzieci dojeżdżają nawet ok. 35-40 mil. Polonia jest bardzo zróżnicowana - są osoby pracujące w firmach high-tech (Microsoft, amazon, Google, Facebook), a także w Boeing'u. Są też osoby pracujące na wyższych uczelniach, firmach biotechnologicznych, szpitalach. Jest też i polonia zatrudniająca się na budowach, do sprzątania, do opieki nad dziećmi czy ludźmi starszymi. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1976
              - 2019/2076
              - 2020/2167
              - 2021/2259
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w drugą środę września i kończą w pierwszą środę czerwca. W roku 2021, z powodu ograniczeń sanitarnych, zajęcia rozpoczęły się 3 listopada. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo szkolne, zaświadczenie przedszkolne (zerówka)

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły na podstawie kwalifikacji i rozmowy

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--