Data aktualizacji: 2020-12-04

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im. Ks. Infułata Piotra Adamskiego
- w języku lokalnym *Msgr P. Adamski Polish Saturday School
Miejscowość *Buffalo NY
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*123 Townsend Street

 

 

Kod pocztowy*

14212

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Nowy Jork
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +01 716 903-3242Faks (z numerem kierunkowym kraju) Nie posiadamy

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polishschoolbuffalo@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

brak

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Mirosława Szramel

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Mirosława Szramel Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Szkoła Sobotnia w Buffalo, NY prowadzona jest przez Zarząd, w skład którego wchodzą rodzice uczniów, oraz wybrany przez nich Prezes Zarządu.


Rok powstania szkoły.*
1955
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła Sobotnia w Buffalo, NY jest edukacyjną non-profit organizacją, której misją jest nauczanie dzieci i dorosłych języka polskiego i kultury polskiej. Szkoła mieści się w budynku należącym do parafii Św. Stanisława w Buffalo, NY - najstarszy polski kościół w regionie. Lekcje odbywają się w każdą sobotę od godz.10:30 do godz.13:30. Zajęcia prowadzone są w klasie przedszkolnej, w klasach od 1 do 8, oraz w klasie dla dorosłych, do której uczęszczają Amerykanie polskiego pochodzenia w wieku od 20 do 70 lat.

W celu propagowania polskiej kultury Polska Szkoła Sobotnia w Buffalo, NY cyklicznie organizuje spotkania: Święconka, bankiet Polskiej Szkoły Sobotniej, Jasełka, które przyciągają dużą grupę Polonii i cieszą się Jej dużym uznaniem.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Buffalo, NY w dalszym ciągu jest prężnym ośrodkiem polonijnym. Co roku odbywają się tu: Festiwal Polski z Paradą Pułaskiego, czy parada przy okazji Wielkanocy - Dyngus Day, które licznie gromadzą Polaków i ludzi polskiego pochodzenia.

Wciąż działa kilka organizacji polonijnych, a niedawno lokalne radio zaczęło nadawać raz w tygodniu polską audycję . Tutaj w 1944 roku powstał Kongres Polonii Amerykańskiej. Zbudowano wiele polskich kościołów, w niektórych do dzisiaj odprawiane są nabożeństwa w języku polskim.

Liczba organizacji polonijnych nie jest tak duża jak przed laty. Przyczyną tego jest stopniowe przemieszczanie się ludzi z miasta na jego obrzeża, ale niewątpliwie duch Polonii pozostał.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2143
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

W Polskiej Szkole Sobotniej w Buffalo, NY zajęcia szkolne rozpoczynają się w pierwszą sobotę września, a kończą w drugą sobotę maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

W Polskiej Szkole Sobotniej w Buffalo, NY każdy uczeń na zakończenie roku szkolnego otrzymuje świadectwo, a nasi absolwenci otrzymują zaświadczenie uczęszczania do Polskiej Szkoły.
Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

W Polskiej Szkole Sobotniej w Buffalo, NY nauczycieli zatrudnia Zarząd Szkoły na podstawie ich kwalifikacji.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---