Data aktualizacji: 2020-04-20

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła "Wspólna Wyspa" Drogheda
- w języku lokalnym *The Polish School Drogheda
Miejscowość *Drogheda
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*St. Marys Pastoral Centre, Dublin Road, Drogheda

 

 

Kod pocztowy*

A92 TK66

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Dublin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +353 861 077 941Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkoladrogheda1@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Przemysław Łozowski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Przemysław Łozowski Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
The Polish School Drogheda 130 Bryanstown Manor, Dublin Road, Drogheda, Co. Louth

Rok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła w Droghedzie „Wspólna Wyspa” realizuje program nauczania zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczpospolitej, z uwzględnieniem i wykorzystaniem rekomendowanych przez ministerstwo podręczników i materiałów. Pedagodzy „Wspólnej Wyspy” stawiają na poprawę komunikacji naszych Dzieci w języku polskim oraz rozbudzanie ich pasji i zainteresowań (m.in. Akademia Recytatora i Małego Aktora wreszcie Muzyczna Orkiestra Drogheda). Nasza Szkoła aktywnie włącza we wszelkie działania, tak natury edukacyjnej jak i kulturalnej rodziców naszych uczniów.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W Droghedzie, Co. Louth,  jest duża i ciągle wzrastającą społeczność polska.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1975
              - 2019/2050
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?


Początek roku szkolnego:

Pierwsza sobota września

Ostatnie zajęcia:

Ostatnia sobota czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Świadectwa szkolne (wg wzoru Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii), z która Polska Szkoła w Droghedzie jest zrzeszona.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Szkoła zatrudnia polskich w pełni wykwalifikowanych i dośwoadczonych nauczycieli

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---