Data aktualizacji: 2020-12-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Akademia Języka Polskiego im. Wandy Rutkiewicz
- w języku lokalnym *Wanda Rutkiewicz Language Academy
Miejscowość *Arlington Heights, Illinois
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*2430 E. Rand Rd. Suite B

 

 

Kod pocztowy*

60004

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 001 847 430-6777Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): biuro@rutkiewicz.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Jolanta Głuch

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Romuald Głuch Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Wanda Rutkiewicz Languge Academy

Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *

Otwarta w 2011.

Szkoła proponuje naukę dla dzieci w wieku przedszkolny poczowszy od 3 lat poprzez 4 latki do zerówki oraz na poziomie szkoły podstawowej tzn. od klasy 1 do 8 oraz liceum kl.1-3.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Arlington Heights , Illinois, północno-zachodnie przedmieście Chicago.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19310
              - 2019/20324
              - 2020/21245
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesień do końca maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplomy, świadectwa

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły na podstwie wykształcenia i cech charaketeru

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---