Data aktualizacji: 2020-11-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Sobotnia Szkola Polska im Jana Dlugosza
- w języku lokalnym *Escuela Polaca jan Dlugosz
Miejscowość *Madrid
Kraj *

Hiszpania

Ulica, nr domu*calle EZCARAY ,3

 

 

Kod pocztowy*

28032

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Madryt
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0034622725256Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolawawel@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Maria Wisniewska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Maria Wisniewska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

 

REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES: GRUPO 1/ SECCION 1/ NUMERO NACIONAL: 593607, Z NUMEREM  IDENTYFIKACYJNYM URZĘDU PODATKOWEGO: G85789147, adres: calle Los Gallegos 20 1B 28032 Madryt


Rok powstania szkoły.*
2009
Krótki opis szkoły *
Nasza misja to zapewnienie nauczania jezyka polskiego, historii Polski i jej tradycji i kultury.
Mamy zajecia zarówno dla dzieci jak i dla ich hiszpañskich rodziców którzy chca sie nauczyc jezyka polskiego.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
0

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19100
              - 2019/20100
              - 2020/2198
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesien czerwiec

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
stowarzyszenie Klub Wawel 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---