Data aktualizacji: 2017-06-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola im Stanisława Kostki pod patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
- w języku lokalnym *Polska Szkola w Wallington
Miejscowość *Wallington
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*127 Paterson Ave Wallington

 

 

Kod pocztowy*

NJ 07057

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

NOWY YORK
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +01 973 777 6103Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): mshpolap@msn.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Elzbieta Zdeb (Sr. Emilia)

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Sr.Emilia Zdeb Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

127 Paterson Ave

 Wallington, USA


Rok powstania szkoły.*
1980
Krótki opis szkoły *
Szkoła znajduje się w budynku szkoły parafailnej, Z nauki w soboty korzysta okolo 200 uczniów. Zajęcia prowadzą nauczyciele dyplomowani z Polski.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Ludność w Wallington to  80% Polacy lub Amerykanie polskiego pochodzenia.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się początkiem września a kończa końcem maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Na zokończenie roku wydajemy świadectwa uczęszczania z ocenami.

Na zakończenie szkoły KATOLICKI UNIWERSYTET LUBERLSKI - SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO przeprowadza egzaminy ze znajomości języka polskiego jako obcego i wystawia Certyfikaty

po zdaniu testów z języka polskiego jako drugiego.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrekcja zatrudnia nauczycieli na podstawie polskich dyplomów upoważniających do nbauczania.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---