Data aktualizacji: 2022-11-16

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. św. Stanisława Kostki pod patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Wallington
- w języku lokalnym *St. Stanislawus Kostka Polish School in Wallington under the patronage of the John Paul II Catholic University of Lublin
Miejscowość *Wallington
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*127 Paterson Ave Wallington

 

 

Kod pocztowy*

NJ 07057

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

NOWY YORK
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +01 2014109363Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): plszkolamsh@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Kasprzak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Kasprzak Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

127 Paterson Ave

 Wallington, USA


Rok powstania szkoły.*
1980
Krótki opis szkoły *
Szkoła znajduje się w budynku szkoły publicznej.  Z nauki w obecnie korzysta okolo 142 uczniów. 

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Ludność w Wallington to  80% Polacy lub Amerykanie polskiego pochodzenia.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19167
              - 2019/20153
              - 2020/21149
              - 2021/22142
              - 2022/23138

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się początkiem września a kończa końcem maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Na zokończenie roku wydajemy świadectwa.

Na zakończenie szkoły KATOLICKI UNIWERSYTET LUBERLSKI - SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO przeprowadza egzaminy ze znajomości języka polskiego jako obcego i wystawia Certyfikaty ze znajomosci  języka polskiego jako drugiego.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrekcja zatrudnia nauczycieli na podstawie  dyplomów upoważniających do nauczania.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---