Data aktualizacji: 2017-06-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *POLSKA SZKOŁA PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH IM.JULIANA TUWIMA W HARLOW
- w języku lokalnym *POLSKA SZKOLA PRZEDMIOTOW OJCZYSTYCH IM.JT LTD
Miejscowość *HARLOW
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*79 DADSWOOD

 

 

Kod pocztowy*

CM20 1JL

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

LONDYN
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447552010903Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sekretariat@mojaszkola.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

IWONA SCHULZ-NALEPKA

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

IWONA SCHULZ-NALEPKA Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

POLSKA SZKOLA PRZEDMIOTOW OJCZYSTYCH IM.JT LTD

79 DADSWOOD, HARLOW,CM20 1JL


Rok powstania szkoły.*
2013
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Juliana Tuwima w Harlow jest szkołą sobotnią, uzupełniającą.

Naszą misją jest edukacja, integracja i pomoc potrzebujacym.


SZKOŁA ZAŁOŻONA Z POTRZEBY SERCA I PATRIOTYCZNEGO OBOWIĄZKU W 2013 ROKU.


Edukacja

Nadrzędną ideą szkoły jest dobro ucznia. Celem i zadaniem Polskiej Szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia. Pragniemy utrzymać i  pogłębiać  świadomość narodową wśród polskich dzieci i młodzieży poprzez szerzenie wiedzy ogólnej o polskiej kulturze, tradycjach i języku polskim. Zatem naszym priorytetem jest uczenie naszych wychowanków poprawnej polszczyzny, historii, geografii i kultury Polski.

Pragniemy jednak nie tylko nauczać, ale także wychowywać młode pokolenie, które w przyszłości stanowić będzie polską elitę intelektualną. Chcemy by nasi uczniowie stali się prawdziwymi patriotami i Ambasadorami Polski na świecie, którzy jako nasi następcy będą kontynuować nasze starania o zachowanie polskości w sercach tych najmniejszych Polaków.

Integracja

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Juliana Tuwima w Harlow jest organizacją społeczną (not for profit), która nie tylko pełni funkcję szkoły, ale stanowi polskie centrum edukacyjne, które bierze aktywny udział w integracji polskiej społeczności z brytyjską. Nasze drzwi są szeroko otwarte dla wszyskich, którzy pragną poznać Polskę, Polaków i kulturę polską.Uczestniczymy w budowaniu relacji między Polakami a Brytyjczykami przez spotkania integracyjne, sesje otwarte i wydarzenia kulturalne, podczas których inne narodowości mogą poznać nas oraz naszą historię, tradycje i kulturę. Zajęcia językowe dla rodziców oraz dzieci zarówno z języka polskiego jak i angielskiego prowadzone są aby pokonać barierę językową, która utrudnia integrację, a konsultacje ze specjalistami (tj.prawnikiem, księgowym, tłumaczem) ucząc szacunku do tradycji i praw panujących w Wielkiej Brytanii pomagają nie tylko Polakom i odnaleźć się w nowym kraju jakim jest dla nas Anglia.

Pomoc

W naszej organizacji szczególną troską otaczamy dzieci i młodzież, które pochodzą z ubogich lub rozbitych rodzin. Zapewniamy pomoc finansową oraz wsparcie dydaktyczne i psychologiczne. Uczniowie z trudnościami w nauce a także wybitnie zdolni mogą liczyć na specjalną opiekę dydaktyczną.

Przy Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im.Juliana Tuwima w Harlow działa Polskie Centrum Edukacyjne LOKOMOTYWA.

W ramach centrum organizowane są dla rodziców bezpłatne porady księgowe, psychologiczne, prawnicze i konsultacje z tłumaczem.Centrum pomaga także najuboższym dzieciom w pozyskaniu funduszy na czesne do polskiej szkoły, zakup podręczników i innych pomocy naukowych, zapewnia bezpłatną pomoc dydaktyczną. Więcej informacji o centrum uzyskać można pisząc na e-mail: sekretariat@mojaszkola.co.uk.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Polonia w Harlow składa się z młodych małżeństw, dlatego do naszej szkoły uczęszczają głównie małe dzieci w wieku 4-9 lat. W Harlow zamieszkuje spora społeczność polska, którą jednoczy polska parafia. Polskie Msze św. odbywają się dwa razy w miesiącu. W mieście znajdują się trzy polskie sklepy.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

31 spotkań (kalendarz dostosowany jest do rytmu angielskiej szkoły, uwzględnia przerwy semestralne tzw. half-term). 16/09/2017-30/06/2018.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Dyplomy dla klas 0, świadectwa wydawane przez Polską Macierz Szkolną w Londynie dla uczniów klas I-VI, I-III.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zarząd Szkoły na podstawie aplikacji, rozmowy kwalifikacyjnej, uzyskanych referencji, po okresie próbnym.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--