Data aktualizacji: 2022-02-21

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *COPERNICUS Polska Sobotnia Szkoła im. Mikołaja Kopernika w New Malden
- w języku lokalnym *COPERNICUS Polish Saturday School New Malden
Miejscowość *New Malden (Greater London)
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Richard Challoner RC School, Manor Drive North

 

 

Kod pocztowy*

KT3 5PE

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00447905116731Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dyrektorszkoly@polskaszkolanewmalden.org.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Minka Dyszyńska-Bonnage

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Nasza szkoła jest placówką niezależną. Jesteśmy zarejestrowani w Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii.

Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *
Szkoła prowadzi zajęcia w klasach od przedszkola (trzylatki) do klasy 10 (państwowy egzamin GCSE z języka polskiego) i "rośnie" wraz z uczniami aż będą w klasie 12. Prowadzimy zajęcia z języka i kultury polskiej, historii i geografii oraz religii. Przygotowujemy uczniów do państwowych egzaminów GCSE, a w przyszłości do A-Level.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19312
              - 2019/20321
              - 2020/21279
              - 2021/22320
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w połowie września, a kończą zazwyczaj w pierwszą sobotę lipca. Pracujemy zgodnie z kalendarzem akademickim szkół brytyjskich.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkolne świadectwa z uwagami na temat postępów oraz ocenami opisowymi.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---