Data aktualizacji: 2020-11-23

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika w Niles
- w języku lokalnym *Nicolaus Copernicus School of Polish Language in Niles
Miejscowość *Niles
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*8301 N. Harlem Ave,

 

 

Kod pocztowy*

60714

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +1 847 363 5173Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): principal@mkopernik.org; info@mkopernik.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Bernarda Redlinska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Arpad Kluczny-Glomski Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Zarząd szkoły

Nicolaus Copernicus School of Polish Language

P.O. Box: 480207

Niles, IL. 60714

 Rok powstania szkoły.*
1976
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika w Niles jest bardzo prężnie działającą placówką edukacyjną:

·         szczyci się wieloma laureatami polonijnych konkursów oraz konkursu "Być Polakiem",

·         wniosła pomysł zorganizowania w Chicago polonijnej Studniówki,

·         wydała podręczniki „ Moja Polska Szkoła” do klasy O oraz „Trylogię Polonijną” do klasy V,

·         współorganizowała w Chicago studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego,

·         była organizatorem warsztatów polonistycznych dla nauczycieli

·         włączyła się aktywnie w akcję „Cała Polonia czyta dzieciom” promując program głośnego czytania dzieciom przez rodziców już od najmłodszych lat

·         włączyła się w obchody Dnia Dwujęzyczności w USA

·         była gospodarzem międzyszkolnych konkursów

*     przygotowuje uczniów do zdawania egzaminu certyfikatowego oraz Seal of Biliteracy

Oprócz zajęć dydaktycznych, organizowanych jest wiele wycieczek, konkursów, młodzież przygotowuje apele i uroczystości okolicznościowe. Uczniowie reprezentują szkołę na zewnątrz w konkursach pozaszkolnych. Szkoła kultywuje tradycje i obrzędy polskie organizując Pasowanie na ucznia, mikołajki, Wigilię, jasełka, śniadanie wielkanocne. W lutym obchodzony jest Dzień Patrona Szkoły, który przybiera formę konkursów wiedzy lub pokazów filmowych. Uczniowie corocznie uczestniczą w Paradzie 3 Maja. Na spotkania z młodzieżą zapraszane są osobistości ze środowiska polonijnego oraz goście prosto z Polski. Szkoła posiada akredytację Illinois State Board of Education.

Prowadzi zajęcia z religii w języku polskim, zajęcia pozalekcyjne. W szkole działają klasy dwujęzyczne. Szkoła współpracuje ze Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce oraz wieloma organizacjami polonijnymi.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W Niles Polonia stanowi ok. 60% mieszkańców miejscowości.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19330
              - 2019/20311
              - 2020/21122

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia trwają od pierwszej soboty po Labor Day weekend we wrześniu aż do połowy maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje dwujęzyczne świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i średniej oraz dyplomy dla klas przedszkolnych i zerowych.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia dyrektor po zatwierdzeniu przez Zarząd szkoły.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--