Data aktualizacji: 2021-07-29

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie
- w języku lokalnym *Helena Modrzejewska’s Polish Language Saturday School
Miejscowość *Londyn
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*35 A Milton Road

 

 

Kod pocztowy*

W7 1 LQ

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Wydział Konsularny Ambasdy Polskej w Londynie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00 44 7849831135Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): modrzejewska@polska-szkola.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Malgorzata Bugaj-Martynowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Malgorzata Bugaj-Martynowska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

MISSION POLISH SCHOOL 35 A MILTON ROAD W7 1LQ London


Rok powstania szkoły.*
2013
Krótki opis szkoły *

Szkoła funkcjonuje przz 30 sobót w roku kalendarzowym. Prowadzi zajęcia z zakresu przedmiotów wymienionch w rubryce: Historia Szkoły oraz cykl zajęć dodatkowych. Przygotowuju uczniów do egzami≥ow GCSE oraz A-Level w zakresie języka polskiego. Przy szkole powstało w 2018 roku stowarzyszenie Edukator - Centrum Szkoleń Dyrektorów i Nauczycieli w UK. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Londyn - miejsce zamieszkaniaulku pokolen emigracji polskiej, począwszy od lat powojennych. Ośrodek życiowy dla tysięcy Polaków, którzy przjechali tutaj po 2004 roku.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19200
              - 2019/20240
              - 2020/21200

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Wrzesien - Czerwiec.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

SWIADECTWA/ Dyplomy/legitymacje szkolne/ zaświadczenia Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Dyrektor Szkoły. Klasyczna rekrutacja jak na rynku pracy.

 Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---