Data aktualizacji: 2020-09-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polonijna im. gen. St. Maczka w Brabancji Północnej
- w języku lokalnym *Poolse School t.n.v gen. St. Maczek in Noord-Brabant
Miejscowość *Breda
Kraj *

Holandia

Ulica, nr domu*Graaf Engelbrecht Ganzerik 3

 

 

Kod pocztowy*

4822 RK Breda

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Haga
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 (+31)0647321585Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@szkolabreda.nl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Szkoła Polonijna

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Jolanta Husiatyńska - Gołka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Jolanta Husiatyńska - Gołka / Prezes Fundacji , Dyrektor Szkoły Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Fundacja Pro Polonia

Beetslaan 79

4707 JP Roosendaal

Holandia
(+31)0647321585
info@propolonia.nl
KvK Breda: 66502829
Bank: NL31 RABO 0312 0829 32Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *


Szkoła Polonijna im. gen. St. Maczka w Brabancji Północnej przy Fundacji Pro Polonia.


Do Szkoły przyjmujemy dzieci polskiego pochodzenia w wieku od 3 do 15 lat.
Zajęcia w roku szkolnym odbywają się w godzinach od 13.30 do 16.00 ( 3 godz. lekcyjne/ jednostka lekcyjna 45 minut + 15 minut przerwy).


W ciągu roku szkolnego przewidzianych jest 20 spotkań.


Opłata za rok szkolny 2019/ 2020 wynosi 100 Euro za dziecko. 


Kadra szkoły to grupa wolontariuszy, która przekazuje w ciągu zajęć w różnych grupach wiekowych,  wiedzę w/ i o języku polskim oraz o Polsce - jej kulturze, zwyczajach, obyczajach, ważniejszych ludziach i datach. Odpowiednio do kompetencji wiekowych przekazujemy wiedzę z zakresu geografii oraz historii Polski, również tej związanej bezpośrednio z Bredą. Wszystko po to, by budować w naszych dzieciach tak ważne dla ich rozwoju poczucie tożsamości oraz dać wiedzę o kraju pochodzenia ich samych oraz ich rodziców i dziadków. Bierzemy równocześnie pod uwagę fakt, iż uczestnictwo w zajęciach w grupie polonijnej pozwala dzieciom dostrzec, iż w kraju w którym mieszkają jest więcej osób mówiących innym (w tym wypadku polskim) języku, co z kolei dodaje im pewności siebie i pozwala łagodniej wejść w holenderską grupę rówieśniczą.


Osoby angażujące się w pracę szkoły to ludzie pełni pasji, wspólnie podejmujący decyzje o formie prowadzenia zajęć, która zwłaszcza w przypadku szkoły sobotniej powinna być atrakcyjna i bardzo urozmaicona.
Nasza Szkoła Polonijna spełnia funkcje nie tylko edukacyjną, ale i integracyjną - zarówno w stosunku do dzieci, jak i ich rodziców/ opiekunów.


Celem nadrzędnym szkoły jest budowanie świadomej swojego dziedzictwa Polonii, która pielęgnując swoje korzenie wzrasta w kraju zamieszkania, wykorzystując potencjał, jaki daje jej znajomość specyfiki dwóch krajów - ich mieszkańców, kultur oraz języków.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1961
              - 2019/2060
              - 2020/2130

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się początkiem września ( nie później niż w drugą sobotę września) i kończą w ostatnią sobotę czerwca. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Szkoła wydaje dyplomy dla uczniów za uczestnictwo w zajęciach oraz wyróżnienia za różne akcje przeprowadzone przez Fundację Pro Polonia i inne organizacje polskie i polonijne podczas trwania roku szkolnego. 

Nauczyciele i inni zadeklarowani  Wolontariusze otrzymują kontrakty na czas trwania zajęć w bieżącym roku szkolnym oraz na życzenie, zaświadczenia o odbytym wolontariacie.

Rodzice na koniec roku szkolnego  otrzymują oficjalne podziękowania.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---