Data aktualizacji: 2020-10-05

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im. Marii Konopnickiej w Swindon
- w języku lokalnym *Polish Saturday School
Miejscowość *Swindon
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Holy Cross Catholic Primary School Queen’s Drive, Swindon, Wiltshire, SN3 1AR

 

 

Kod pocztowy*

SN3 1AR

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7724833452Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dyrektor.szkolaswindon@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Hawryło

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Educational And Cultural Centre, Swindon Cio

Walton Close

Swindon SN3 2JU


Rok powstania szkoły.*
1954
Krótki opis szkoły *

Głównym celem działalności Szkoły jest rozwój języka polskiego oraz kultywacja tradycji i kultury polskiej. Mamy również nadzieję, że swoją działalnością, Szkoła w Swindon przyczyni się do integracji miejscowej Polonii.

Dzieci i młodzież uczą się języka polskiego z elementami historii i geografii Polski oraz religii. Szkoła działa w ścisłej współpracy z Parafią pw Jana Pawła II w Swindon. Przygotowuje do egzaminów GCSE i A level.

Polska Szkoła Sobotnia w Swindon ma ponad 65-letnią tradycję w nauczaniu języka polskiego na emigracji.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19200
              - 2019/20170
              - 2020/21180

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---