Data aktualizacji: 2021-10-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im Jana Pawła II w Bedford
- w języku lokalnym *The Polish School in Bedford CIC
Miejscowość *Bedford
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*90-92 Bromham Road

 

 

Kod pocztowy*

MK40 2QH

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 01234 328100Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkola.polska.bedford@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Lucyna Ratajczyk

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Iwona Olszewska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

The Polish School in Bedford CIC

90-92 Bromham Rd

MK40 2QH  Bedford

Wielka Brytania


Rok powstania szkoły.*
2010
Krótki opis szkoły *
  • Szkoła powstała w celu krzewienia polskiej kultury i języka wśród Polaków mieszkających na terenie Bedford i okolic.
  • Oprócz zajęć dla dzieci (język polski, historia, zagadnienia współczesne, geografia i religia) oferujemy także kursy języka angielskiego dla dorosłych.
  • Działalność ta ma sprzyjać  zachęceniu do udziału w życiu społecznym i integracji ze społeczeństwem brytyjskim, zachowując poszanowanie i zrozumienie polskich tradycji oraz kultury.
  • Zadaniem naszej szkoły jest wychowanie dobrego, wykształconego i odpowiedzialnego młodego człowieka, który będzie dumny ze swojego polskiego pochodzenia, kultury i tradycji oraz osiągnie sukces w życiu rodzinnym, a także zawodowym.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1986
              - 2019/2080
              - 2020/2145
              - 2021/2255

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają  się w drugim lub trzecim tygodniu września a kończą w ostatnim tygodniku czerwca lub w pierwszym tygodniu lipca. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplomy i świadectwa szkolne.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczyciele są zatrudniani w procesie rekrutacyjnym, który przeprowadza komisja rekrutacyjna, w której skład wchodzi dwóch członków zarządu i dyrektor szkoły. Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--