Data aktualizacji: 2022-03-16

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Akademia Jana Pawła II Polska Szkoła Dokształcająca
- w języku lokalnym *Akademia Jana Pawla II - Polish Supplementary School
Miejscowość *South Amboy, NJ
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*229 Cedar Street

 

 

Kod pocztowy*

08879

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Nowy York
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 001-732-925-2424Faks (z numerem kierunkowym kraju) nie ma

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): jmoczulski@akademiajanapawla2.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Joanna Moczulski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkoła jest niezależna, prowadzona przez zarząd

Akademia Jana Pawla II - Polish Supplementary School 

10 Reseau Avenue

South Amboy, NJ 

USA


Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *

Polska szkoła dokształcająca działająca na zasadach sobotniej szkoły. 

Prowadzimy klasy od przedszkola, 3latki do klasy 11, która jest klasą maturalną. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Lokalna społeczność, to emigranci uczęszczający do polskiej parafii, oraz okolicznych miejscowości. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19310
              - 2019/20
              - 2020/21175
              - 2021/22264

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w trzecią sobotę września i kończą w przedostatnią sobotę maja. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa ukończenia klasy, ukończenia szkoły podstawowej, ukończenia liceum i zdania matury. 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---